BAŞVURU VE KAYIT ŞARTLARI

1.Eğitim programlarına kayıt için öğrenci adaylarının Üsküdar ikâmetli olması gerekmektedir. Bu nedenle kursiyerlerin / kursiyer adaylarının ikâmetgah belgesi ibrazı zorunludur. (İkametgah ibrazı şartı kesin kayıtta aranabileceği gibi ön kayıtta da aranabilir.)

2.Kursiyerler ÜSMEK ’ten bir eğitim döneminde ders başlama ve bitiş tarihleri çakışmamak şartı ile aynı alan ya da farklı alanlarda 2 (iki) programa başvuru yapabilirler. ÜSMEK' te önceki yıllarda bir programda Kurs Bitirme Belgesi alan kursiyerlerin başvuruları aynı program için kabul edilmeyecektir. Sertifika alınan programa başvuru yapılırsa kursiyer adayları yedek listeye alınacak ancak kontenjanlar müsait olduğu takdirde başvurular kesin kayda dönüştürülecektir. Kesin kayda dönüştürülerek derse devam eden kursiyerlere yeni bir Kurs Bitirme Belgesi düzenlenmeyecektir.

3.Tüm aday kursiyerlerin E-mail adresi ve toplu SMS’e açık bir GSM telefon ve Acil Durumlarda

Ulaşılabilecek bir Acil Durum Kişisi telefonu vermeleri zorunludur. (Toplu SMS’e kapalı, borcundan dolayı kapalı gibi nedenlerden dolayı SMS ulaşmamasından ÜSMEK sorumlu değildir.)

4.Aday kursiyerlerin internet üzerinden yaptıkları başvurular ön kayıt niteliğindedir.

5.Ön kayıtların kesin kayda dönüşebilmesi için aday kursiyerlerin, ders başlama tarihinde nüfus cüzdan fotokopileri ile başvuru yaptıkları eğitim merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. İlk derse katılmayan ve kimlik fotokopisini şahsen ibraz etmeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

6.Kesin kayıtlar, başvuru sırasına göre belirlenecektir. Kontenjanlar dolduğunda başvuru sahibine yedek listeye dâhil olma seçeneği sunulacaktır. Yedek listede bulunanlar, ancak kesin kayıt yaptırmayan aday kursiyerler olduğu takdirde eğitim alabilecektir.

7.Ön kayıtları kesin kayda dönüşmeyen aday kursiyerler, diğer eğitim merkezlerdeki eğitimlere veya daha sonraki tarihlerde açılacak olan eğitimlere başvuru yapabileceklerdir.

8.Kursiyerler online başvuru esnasında verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder. Bazı branşlarda kursa kayıt koşulları (yaş, cinsiyet, mezuniyet, meslek, sertifika, deneyim gibi) belirtilmiş / belirtilecektir. Sistemde bu koşullara ilişkin yanlış beyan edilen bilgilerden dolayı oluşabilecek hatalardan ÜSMEK sorumlu tutulamaz.

9.Bazı programlarda eğitim alabilmek için, kursiyerlerin ilgili alanda ön yeterlilik şartlarına sahip olması gerekmektedir (www.usmek.org adresli web sitemizden detaylı bilgiler alınabilir.) Kayıt esnasında bu yeterlilik belgelerinin ibraz edilmesi zorunludur.

ÜSMEK’ te yetişkin eğitimlerine; kursun başlama tarihine göre 16 yaşını dolduran aday kursiyerlerimiz başvuru yapabilecektir. ÜSMEK eğitimlerine 18 yaşından küçük tüm kursiyerler ancak Veli Muvafakatnamesi getirerek katılabileceklerdir.

10.Türk İslam Sanatları alanında temel ve ileri seviyede eğitimler verildiğinden; kursiyer seçiminde temel ve ihtisas seviyesinde yetenek sınavı/mülakat yöntemi kullanılacaktır.

11.Engellilere yönelik eğitimlerimize sadece engelli kursiyerlerimiz başvurabilecek olup engelliraporlarının ibrazı gerekmektedir.

12.Engelli kursiyerlerin, eğitim seçimlerinde öncelikli olarak “Engelsiz Yaşam Merkezi” ni tercih etmeleri gerekmektedir. Eğer kursiyerin, engel durumu ve engel oranı diğer merkezlerimizden hizmet almalarını olumsuz şekilde etkilemeyecek ise diğer merkezlerimizi tercih edebilirler. Engelli kursiyerlerin talepleri, “Engelsiz Yaşam Merkezi’’ olmayan merkez yöneticileri tarafından engel durumları ve engel oranlarına göre yeniden değerlendirilerek, eğitime kesin kayıt durumları netleştirilecektir.

13.Kursiyerler ÜSMEK ’ten bir eğitim döneminde ders başlama ve bitiş tarihleri çakışmamak şartı ile 2 (iki) programa başvuru yapabilirler. ÜSMEK' te önceki yıllarda bir programda Kurs Bitirme Belgesi alan kursiyerlerin başvuruları aynı program için kabul edilmeyecektir. Sertifika alınan programa başvuru yapılırsa kursiyer adayları yedek listeye alınacak ancak kontenjanlar müsait olduğu takdirde başvurular kesin kayda dönüştürülecektir. Kesin kayda dönüştürülerek derse devam eden kursiyerlere yeni bir Kurs Bitirme Belgesi düzenlenmeyecektir.

14.Yabancı uyruklu kursiyerlerin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için 98 ve 99 ile başlayan kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

15.Bazı programlarda hijyen kurallarının sağlanması için kursiyerlerin önlük kullanması gerekmektedir.

16.Kursiyer kayıtlarında ÜSMEK kayıtları esas alınacaktır.


ÜSMEK ÜSMEK